Logistik i kubik

Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

Under 2016 kom M4 gruppen till Navii och ville ha hjälp med att ta ett helhetsgrepp om deras kommunikation. Förutom ett omfattande varumärkesarbete och en uppdaterad grafisk profil innefattade detta även en renovering av deras dåvarande webbsida.

M4 gruppen är en av Mellansveriges främsta leverantör av logistik-  transport- och maskintjänster. Webbsidan är ett viktigt medel för M4 att kunna kommunicera inte bara med potentiella kunder men också med deras förare och andra anslutna företag och intressenter. Deras webbsida behövde alltså svara till flera olika målgrupper med olika behov. Den dåvarande hemsidan var svårnavigerad och svårarbetad och var i behov av en uppdatering för att kunna leva upp till kraven.

Efter workshops och intervjuer för att undersöka för att bena ut målgrupper och deras behov arbetade vi fram en webbdesign som dels tog avstamp i den uppdaterade visuella identiteten men som även tog stor hänsyn till att sidan skulle vara användarvänlig, lättnavigerad och enkel att förstå med rätt information på rätt plats. Det fanns även ett stort behov av M4 själva på ett enkelt sätt kan lägga till, ta bort och uppdatera innehåll.

m4 gruppen har, som många andra av våra kunder, en uppsjö av målgrupper. Från sommarstugareägare, samfälligheter och bostadsrättsföreningar till livsmedelskoncerner och kommuner. Projektet har ställt stora krav på tuffa beslut kring vilka målgruppen som hemsidan skall tillgodose. De stora kunderna utgör den övervägande delan av affärerna men dessa kunder är etablerade eller närmas genom andra kanaler.

"En enskild sida som försöker tillgodose alla målgrupper kommer inte att tillgodose någon av dem"

Hemsidan kan då istället ha ett starkt fokus mot de mindre målgrupperna: privatpersoner och föreningar. Istället för en startsida som försöker vara alla tillags så ges direkt och tydlig information till en målgrupp medan tydliga ingångar till information ges till övriga.

Bildtexten funkar som den ska antar jag mend det är svå¨rt att säga utan att veta precis hur den ser ut med olika långa rader.
 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

  Den förflyttning som skulle göras gick från positionen ”Utbildning som leder till jobb” till den nya varumärkespositionen ”På MDH skapar du framtid”

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.