Rederi Mälarstaden

Identitetskoncept

#identitetskoncept   #designkoncept   #webbdesign  

Utmaningen

Navii har åt Rederi Mälarstaden tagit fram en tydligare kommunikationsstrategi
genom en varumärkesplattform och ny grafisk layout. Syftet var att skapa en strategi
för en sammanhängande kommunikation för Rederi Mälarstaden samt att öka
besökarna och bokningarna via hemsidan och Sociala medier. Uppdraget blev att på
en övergripande nivå förenkla och förtydliga Rederi Mälarstadens varumärke,
erbjudanden och koncept.

 
”Navii har med tydliga processer och underbyggd fakta hjälpt oss ompositionera och
förtydliga Rederi Mälarstadens varumärke. Detta har varit en betydande del i Rederiets
ökade försäljning och passagerartillströmning”.

//Niclas Eriksson, VD Rederi Mälarstaden


 

Resultat

Rederi Mälarstaden har idag en för företaget bra fungerande kommunikationsstrategi
och arbetar i nära samarbetemed Navii inom alla frågor som berör denna. Även den
helt omarbetade visuella identiteten och ny externwebb har mottagits mycket positivt
av företagets kunder. Under sommaren slår Rederi Mälarstadens ”all time high” när
det gäller antal resenärer på deras turer.

RELATERADE UPPDRAG

#identitetskoncept   #designkoncept   #webbdesign  

OM DU GILLAR DET DU SER,
MÅSTE VI TA ETT SNACK